Prev. Aanpassingen voor PRO-GEN Next

PRO-GEN wordt regelmatig bijgewerkt om foutjes op te lossen en nieuwe functies toe te voegen. U kunt de laatste versie 3.22 gratis downloaden via deze pagina. Deze bevat ook alle eerdere wijzigingen.
De wijzigingen in versie 3.22 zijn hieronder opgesomd. Informatie over de wijzigingen in eerdere versies is op een aparte pagina vermeld. Deze informatie is ook binnen PRO-GEN op te roepen onder 'Documentatie'.

Installatie

U kunt versie 3.22 eenvoudig installeren door uw bestaande PRO-GEN te overschrijven met de nieuwste versie.
Het installatieprogramma is zo gemaakt dat uw genealogische gegevens, uw licentie-gegevens en de meeste PRO-GEN instellingen behouden blijven. Echter het blijft natuurlijk wel verstandig om een backup te hebben van uw PRO-GEN bestanden en van eventuele wijzigingen die u zelf heeft aangebracht in de programma-bestanden.

 

PRO-GEN 3.22

14-05-2016
12.393.408 bytes
  • Klik hiernaast op het bestand om het downloaden te starten.
Microsoft Internet Explorer
Internet
Explorer
downloaden met Internet Explorer
  • Bovenin of onderin Internet Explorer verschijnt een informatiebalk. Klik hierop en kies 'Bestand downloaden...'.
  • Kies 'Uitvoeren'.
Mozilla Firefox
Firefox
downloaden met Firefox
  • Kies in Firefox 'Bestand opslaan' en kies dan een map om het bestand in op te slaan.
  • Blader in Windows Verkenner naar de gekozen opslagmap en dubbelklik op bestand setup-pg322-nl.exe.
  • Op Windows Vista, Windows 7, 8 en 10 dient u toestemming te geven om dit programma uit te voeren.
  • Kies in het installatieprogramma de map waar PRO-GEN nu is geinstalleerd (standaard C:\PG30).
  • Er verschijnt een melding dat de aangegeven map al bestaat. Kies 'Ja' om deze map toch te gebruiken.

Korte beschrijving van de wijzigingen in versie 3.22

*** wijzigingen in versie 3.22 d.d. 14-05-2016 **************************************
- Installatie: Het installatieprogramma en de PRO-GEN programmabestanden zijn nu voorzien van een digitale handtekening.
- Installatie: T.b.v. Windows 10 wordt de instelling 'Snelkoppelingen voor Ctrl-toets ...' uitgezet.
- Installatie: Nieuwe versie van PGIT.
- Licentie: Bij een onvolledig licentiebestand kon het programma vastlopen.
- Licentie: Bij het invoeren van de licentiecode wordt gecontroleerd op de juiste lengte.
- Demo-versie: Een selectie m.b.v. VTX liet het programma vastlopen.
- Als een DEF bestand leeg was, kon het betreffende PRO-GEN bestand niet geopend worden. Nu wordt er gevraagd een geldig DEF bestand te kiezen.
- Een te lange regel in een menu kon naar de volgende regel omgeslagen worden.
- Macro's: Een macro die F1/Ctrl-V in een info-veld gebruikt werd niet afgemaakt.
- BIDPR.DEF: Tekstuele aanpassing en extra codeletters.
- Update instellingen: Neemt nu ook *.VTX, *.COL en ALT*.KEY bestanden mee.
- Update instellingen: Een bestand kon mogelijk overschreven worden door een oudere versie als de schrijfwijze van de bestandsnaam verschilde m.b.t. hoofdletters / kleineletters.
- ASCII import: in het opmerkingenbestand bij ASCII import mogen de recordnummers nu zeven tekens lang zijn.
- GEDCOM export: bij Tijd-velden wordt een punt vervangen door een dubbelepunt omdat dit verplicht is in de GEDCOM standaard.
- GEDCOM export: de voortgangsbalk ging niet altijd tot 100%.
- GEDCOM import: bij melding 'Fout in GEDCOM regel' wordt nu het persoon- of relatie-nummer toegevoegd.
- GEDCOM import: naast de standaardaanduiding 'CREM' wordt nu ook 'BURI' met 'TYPE Cremation' geaccepteerd voor crematiegegevens.
- ASCII import: op Windows XP kon de import eindigen met een vastloper, waarbij het aangemaakte bestand dan een record te kort werd.
- Restore: Een LZH-bestand dat als read-only gemarkeerd is in Windows, veroorzaakte problemen bij een latere restore-actie.
- Bij opmaakdefinitie wijzigen, algemene instellingen verschenen er twee blokjes bij Geslacht man en Geslacht vrouw als deze niet zijn ingevuld.
- Afdrukken F-toetsen: HTML-UTF driver aangepast i.v.m. foutmelding bij gebruik van een '-teken.
- Invoer- en uitvoerbestanden met accenttekens werkten niet correct.
- Voorbeeldtekst bij instellen datumformaat aangepast.
- Het gebruik van vraagtekens in datums kon voor hele vreemde effecten in de uitvoer zorgen. Bijv. 23-12-19?? kon als jaartal 2065 opleveren.
- Cirkeldiagram: Mogelijkheid voor het toevoegen van een achtergondplaatje. Hiervoor worden vijf verschillende achtergrondplaatjes meegeleverd: twee getekende boomstructuren en drie foto's.
- Tekstuitvoer Stamreeks: bij uitvoer alle velden worden nu ook alle kinderen van de voorouders afgedrukt.
- Tekstuitvoer: Optie 'Titel en roepnaam onderdrukken bij niet-hoofdpersonen' toegevoegd
- Tekstuitvoer: Enkele 'Opgeslagen instellingen' zijn aangepast. Bij enkele instellingen werden de gegevens m.b.t "weduw/hertrouw van partners" (letter Q) twee keer afgedrukt, terwijl bij de uitvoer 'met terugverwijzingen' deze gegevens juist ontbraken.
- RTF uitvoer: De lege pagina aan het einde van het document is nu weg.
- Afdrukken in 'Landscape' werkte niet goed.
- Bij voor/na/circa datums voor het jaar 1000 kon met datumopmaak de voorloop-nul niet weggelaten worden.
- VTX: er zijn nu 250 variabelen beschikbaar (was 100).
- Uitvoer: In de PRN drivers kan nu ook een karaktervervanging per stijl gedefinieerd worden.
- Bij RTF en CSS uitvoer worden nu alleen in datums en namen nog mintekens als niet-afbreekbaar teken geplaatst.
- Tekstuitvoer: De pagina met de INDEX wordt alleen toegevoegd als er ook werkelijk indexering is toegepast.
- VTX: Nieuwe functie #ENCODING$ geeft bij HTML en CSS drivers de waarde die bij charset= genoemd wordt (utf-8 of iso-8859-1)
- VTX: Sommige opties die strikt aan de taal "NL" waren gekoppeld, zijn nu afhankelijk gemaakt van het aanwezig zijn van de betreffende teksten. Hierdoor kunnen bij Engelse uitvoer nu ook de PARVAPAR teksten afgedrukt worden.
- HTML/CSS: voor de Internet uitvoer wordt nu standaard de UTF-8 tekenset gebruikt, waardoor uitvoer van bijv. een grafisch schema nu de lijntekens correct laat zien.
- HTML/CSS: In de WEBSITE map kan ook een submap met de naam van het bestand gemaakt worden om sjablonen te plaatsen die specifiek voor een bestand zijn.
- HTML/CSS: De nummering van de bestanden is niet meer beperkt tot vier cijfers, waardoor ook hele grote HTML/CSS bestanden mogelijk zijn.
- HTML/CSS: In de index kwamen namen met accenttekens niet in de juiste volgorde.
- HUWBLD.VTX: Eigen opgeslagen instellingen konden soms een fout opleveren.
- Documentatie: Release informatie wordt nu als PDF meegeleverd.