Prev. FAQ : veel voorkomende vragen over PRO-GEN Next

Uitvoer

Mijn printer staat niet in het 'Overzicht printerdrivers'.


Tijdens de installatie zijn er twee pictogrammen aangemaakt: 'PRO-GEN 3.0b direct naar printer' en 'PRO-GEN 3.0b via windows printer'.
U gebruikt nu blijkbaar het pictogram 'PRO-GEN 3.0b direct naar printer'. Hierbij worden alleen wat oudere printers ondersteund en verzorgt PRO-GEN de volledige aansturing van de printer.
Het andere pictogram 'PRO-GEN 3.0b via windows printer' start eerst een Windows hulpprogramma en daarna het PRO-GEN programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de standaard printerinstelling van Windows. Dit werkt op elke in Windows beschikbare printer.
Via dit pictogram 'PRO-GEN via Windows printer' moet het dus ook met uw printer werken.

Tijdens het werken met PRO-GEN verschijnt er een foutmelding "Out of string space".


PRO-GEN gebruikt als DOS programma enkel de eerste 640K geheugen. Echter hiervan moet liefst wel zoveel mogelijk vrij zijn.

Druk eens op de START-knop, Programma's, MS-DOS-prompt en typ dan het commando MEM in. Er verschijnt dan een overzicht van het geheugengebruik.
Achter de regel "Maximumgrootte van uitvoerbaar programma" moet liefst 550K of meer staan.

Is dat in uw geval minder probeer dan geheugen vrij te maken:
Vaak is het onder Windows 95 en Windows 98 voldoende om de bestanden CONFIG.SYS en AUTOEXEC.BAT te hernoemen naar CONFIG.OUD en AUTOEXEC.OUD en dan de PC te herstarten.
Bent u zelf niet in staat om dit aan te passen vraag dan een handige kennis of uw PC leverancier om het geheugengebruik van uw PC zodanig te wijzigen dat er minstens 550K vrij is.

Een andere oorzaak van het probleem kan een zeer lange tekst zijn in een van de info- of tekst-velden.

Bij het afdrukken verdwijnt PRO-GEN naar de taakbalk.


Bij sommige printers verschijnt er tijdens het afdrukken even een statusvenster op het Windows scherm.
Als PRO-GEN is ingesteld op "volledig scherm" weergave (u ziet dan geen windows-kader en -knoppen meer), dan zal het PRO-GEN scherm geminimaliseerd worden in de Windows-taakbalk. Daarna moet u op de PRO-GEN knop klikken, die in de taakbalk naast de START-knop staat, om verder te kunnen werken met PRO-GEN.

Er zijn twee oplossingen :
1- Kijkt u bij de eigenschappen van uw printer (START, Instellingen, Printers, rechter-muis-klik op uw printer) eens na of er bij uw printer de mogelijkheid is dit statusvenster uit te schakelen.
2- Schakelt u om naar "venster" weergave m.b.v. de ALT+ENTER toets. Het verschijnen van het printer-statusvenster zal dan niet tot gevolg hebben dat het PRO-GEN verdwijnt.

Er verschijnt een melding 'Deze uitvoer is te breed voor de printer'.


Deze melding verschijnt als een PRO-GEN uitvoer breder is dan er ruimte is op één regel van de printer. Hierbij is het gekozen formulier en lettertype van belang.

In het "Instellingen" menu kunt u vaak zien hoe breed een bepaalde PRO-GEN uitvoer is. Er staat dan achter de omschrijving tussen haakjes de benodigde ruimte aangegeven. Als er niets staat is de breedte 80 tekens of minder.

Bij het kiezen van een lettertype staat achter elk lettertype tussen haakjes aangegeven welke breedte en hoogte met dat lettertype beschikbaar is. Kies dus een lettertype waarvan de beschikbare breedte groter dan of tenminste gelijk aan de benodigde breedte is.
Het verwarrende is dat de door PRO-GEN gebruikte 'niet-proportionele' lettertypen aangegeven worden in cpi (characters per inch). Dat betekent dus dat een 20 cpi letter klein is en een 10 cpi letter groot.
Als het kleinst beschikbare lettertype nog onvoldoende ruimte oplevert kies dan, indien mogelijk, een landscape formulier.

N.B. Als u gebruik maakt van het pictogram "PRO-GEN 3.0 via Windows printer" is landscape printen op elke printer mogelijk en kunnen er ook heel kleine lettergroottes (tot 30 cpi) gebruikt worden.

Bij een tekstuitvoer naar MS-Word wordt het paginaformaat niet op A4 ingesteld.


De uitvoer naar MS-WORD wordt via een zogenaamd RTF-bestand gemaakt.
In dit RTF-bestand wordt door PRO-GEN echter geen paginaformaat geplaatst! Er wordt dus gewerkt met het standaard paginaformaat zoals dat is ingesteld in MS-WORD of in Windows.
Kijk eens in de "Eigenschappen" van uw printerinstelling of daar het paginaformaat wel op A4 is ingesteld. U kunt deze eigenschappen bereiken via de START-knop, keuze Instellingen, Printers en vervolgens met de rechter-muis-toets op uw printer te klikken.
Ook in MS-WORD kan het paginaformaat eventueel verkeerd ingesteld zijn.

Mijn HTML-uitvoer werkt niet meer met Internet Explorer 7.


Dit probleem kan optreden met HTML uitvoer die is aangemaakt voordat Aanvulling 12 is geinstalleerd.
Een beschrijving hiervan met twee oplossingen is te vinden onder 'Support', 'Tips en trucs' in het artikel 'PRO-GEN uitvoer in Internet Explorer 7'.