Prev. FAQ : veel voorkomende vragen over PRO-GEN Next

Invoer

Wanneer ik een infoveld open, dan is de helft van het scherm zwart.


Open een info-veld en druk enkele keren op CTRL-ENTER. Met deze toets kan men de inhoud van het info-veld tonen op het gehele scherm, of enkel op de onderste of bovenste helft.

Als ik op Ctrl-F1 druk start mijn DVD software op.


In het invoerscherm kunt u normaal met CTRL-F1 teksten vastleggen onder de functietoetsen F2 t/m F12. In sommige gevallen is deze toetscombinatie echter aan een ander programma (vaak DVD afspeelsoftware) gekoppeld.

Er zijn twee instellingen die u moet controleren:

 1. Kijk eens op de START-balk in het vakje naast de klok of daar een pictogram staat van 'WinCinemaMgr' of 'WinCinema Manager'.
  Zo ja, klik daar dan met de rechter-muis-toets op en kies 'Afsluiten'.
  Daarna zal de CTRL-F1 toets weer normaal werken; ook in PRO-GEN.
  N.B. Als dit bij u inderdaad het probleem was, dan staat die 'WinCinema Manager' waarschijnlijk onder START, Programma's in de 'Opstarten' groep. Hierdoor zal dat pictogram weer verschijnen na de volgende keer starten van de PC. Het is in dat geval verstandig om die 'WinCinema Manager' uit de 'Opstarten' groep te halen.

 2. In Windows kan men aan elk pictogram of START-menu-regel een sneltoets koppelen. Wellicht is er bij het pictogram van de DVD-software zo'n sneltoets ingesteld.
  Klik met de rechter-muis-toets op het pictogram van de DVD-software en kies 'Eigenschappen'. In het Tab-blad 'Snelkoppeling' staat hier een vakje 'Sneltoets'. Als hierachter "Ctrl + F1" staat, dan is dit de oorzaak van uw probleem. Dan kan die sneltoets ook weer weggehaald worden door 1 keer op dat vakje 'Sneltoets' te klikken en dan op Delete of Backspace te drukken. Er staat dan weer "Geen" in het vakje sneltoets.
  Daarna moet de CTRL-F1 toets weer normaal gebruikt kunnen worden.

Velden zoals Patroniem, Roepnaam e.d. zijn verdwenen.


U heeft de invoer-kaart waarschijnlijk omgeschakeld naar de beperkte stand m.b.v. SHIFT-F1. Met SHIFT-F1 schakelt u om tussen een scherm waarin alle velden zichtbaar zijn en een scherm waarin enkel de belangrijkste velden zichtbaar zijn.

Druk dus nogmaals op SHIFT-F1 om alle velden weer zichtbaar te maken.

Ik kan maar 30.000 personen invoeren in de nieuwe versie (foutmelding: Overflow in module PG-COM).


Het aantal personen dat in een PRO-GEN bestand kan worden ingevoerd is afhankelijk van de bestandsopmaak. Als er een oude opmaakdefinitie gebruikt is kunnen er maar 30.000 personen ingevoerd worden. Als bijv. de nieuwe PG30-1.DEF opmaak gebruikt is kunnen er 250.000 personen ingevoerd worden.
Welke opmaakdefinitie er gebruikt wordt is te zien in het kader onder het hoofdmenu. Waarschijnlijk is er in dit geval gebruik gemaakt van PG23A.DEF of een eigen opmaakdefinitie.

Om meer personen in dit bestand te kunnen invoeren moet het bestand omgezet worden naar een bestand met een nieuwe bestandsopmaak. Dit gaat als volgt:

* Kies "PRO-GEN hulpprogramma's", "Export", "PRO-GEN Export".
* Druk in de lijst op INSERT om alle personen in beeld te krijgen en druk op ENTER.
* Vul een nieuwe bestandsnaam in.
* Kies de gewenste nieuwe opmaakdefinitie (meestal PG30-1.DEF).
* Beantwoord de vraag "Oude recordnummers handhaven ?" met J.
* Druk op een toets om het koppelingen scherm op te roepen.
* Controleer in het koppelingen scherm of alle velden uit de linker kolom gekoppeld zijn aan een veld in de rechter kolom en druk op F1 als dit in orde is.
* Ditzelfde komt nogmaals voor de relatiegegevens. Ook hier kan op F1 gedrukt worden als alles in orde bevonden is.
* Beantwoord de vraag "Doorgaan met de PRO-GEN export ?" met J.

Nu is er een nieuw bestand met de nieuwe opmaak aangemaakt waarmee u tot 250.000 personen kunt invoeren. Als u zich ervan overtuigd hebt dat alles in orde is kunt u het oude bestand wissen via "Instellingen wijzigen", "PRO-GEN bestand wissen".

Ik kan geen gegevens toevoegen. De status van het bestand is 'Alleen-lezen'.


Normaal wordt een bestand geopend als "lezen & schrijven" zodat er personen toegevoegd en gewijzigd kunnen worden. Als bij het openen van een bestand de status "Alleen lezen" verschijnt, dan is er een van de volgende zaken aan de hand :

 1. Het programma is nog een demo-versie.
  Dit is te zien als er rechtsboven in de blauwe balk het woord DEMO staat. In dat geval zijn de registratiegegevens nog niet (goed) ingevuld.
  Neem in dat geval de brief die bij de CD zat en vul de registratiegegevens LETTERLIJK in. Als er 1 letter anders is dan op papier, zal het niet werken en blijft het programma zich als een demo-versie gedragen.

 2. Het programma is gestart met de /RO optie.

 3. Het bestand is al door iemand anders geopend (zo kan je via een netwerk met meerdere mensen in een bestand kijken).

 4. De schijf waarop het bestand staat is schrijf-beveiligd (schuifje van diskette open, bestand op CD-ROM )

 5. Een onderdeel van het bestand is als "alleen lezen" gemarkeerd op de schijf.
  Dit gebeurt vaak als er via een CD-R gekopieerd is; want dan worden de bestanden door de software waarmee ze op CD-R gezet worden als 'alleen-lezen' aangemerkt. Daarna, bij het kopieren naar de PC, blijft dan dat 'alleen-lezen' aan staan. U kunt dat eenvoudig oplossen via "START", "Uitvoeren...." en dan in te typen:
    ATTRIB -R C:\PG30\*.* /S
  Daarbij is ervan uitgegaan dat u PRO-GEN in de directory C:\PG30 hebt geinstalleerd.

In de meeste "alleen-lezen" gevallen is nummer 1 of 5 van toepassing.