Prev. FAQ : veel voorkomende vragen over PRO-GEN Next

Registratie

Ik kan de keuze "Registratie" niet vinden bij de "Hulpprogramma's".


U heeft in dat geval de oude PRO-GEN 2.3 versie gestart. Daar is deze keuze niet aanwezig.

Sluit u deze PRO-GEN versie af en start de nieuwe PRO-GEN versie d.m.v. het pictogram PRO-GEN 3.0b via Windows printer".

Na invullen van de licentiegegevens blijft het een demo-versie.


Blijkbaar zijn de registratiegegevens niet helemaal goed ingevoerd.
Het is belangrijk dat de gegevens van de licentiebrief LETTERLIJK worden overgenomen. Dat betreft niet alleen de nummers, maar ook de naam en adres gegevens moeten letterlijk ingevoerd worden.
Dat is te controleren met de controlegetallen die achter de betreffende regels getoond worden. Als daar ergens een verschil optreedt is er niet precies hetzelfde ingevoerd als hetgeen op de brief staat.
Zolang dat niet exact klopt is het nog een demo-versie.

De F1 toets werkt niet in het registratiescherm.


In dit scherm kunt u in plaats van F1 ook de CTRL-ENTER toets gebruiken.