Prev. FAQ : veel voorkomende vragen over PRO-GEN Next

Windows

Extensies zichtbaar maken in Windows.


U kunt de bestands-extensies in Windows Verkenner zichtbaar maken via menu 'Extra' onderdeel 'Mapopties...' door in tab-blad 'Weergave' de optie 'Extensies voor bekende bestandstypen verbergen' uit te zetten.

Extensies koppelen aan een ander programma.


Als u een bepaald bestandstype met een ander programma wilt openen, klik dan in Windows Verkenner met de rechter-muis-toets op een bestand van dit type en kies 'Openen met...', 'Programma kiezen...'. Kies dan het gewenste programma en zet de optie 'Dit type bestand altijd met dit programma openen' aan.

PRO-GEN altijd in een venster/volledig scherm openen.


Windows XP onthoudt de laatstgebruikte stand m.b.t. weergave in een venster of beeldvullende weergave niet, waardoor u telkens weer met ALT-ENTER moet omschakelen.
Als u wilt instellen dat PRO-GEN altijd in een venster of in een volledig scherm start, klik dan in Windows Verkenner in de map PG30 met de rechter-muis-toets op het bestand PRO-GEN (snelkoppeling naar MS-DOS programma) en kies 'Eigenschappen'.
Hier kunt u in het tab-blad 'Scherm' de keuze 'Venster' of 'Volledig scherm' instellen.

N.B. Vanaf Windows Vista is een 'volledig scherm' instelling niet meer mogelijk. Er verschijnt dan een foutmelding 'This system does not support fullscreen mode. Choose Close to terminate the application'.

Het PRO-GEN venster groter maken.


Standaard wordt een PRO-GEN venster vrij klein weergegeven. In Windows kunt u het venster niet groter slepen met de muis; maar moet u de venstergrootte als volgt instellen:
Klik met de rechter-muis-toets op de titelbalk van het PRO-GEN venster en kies 'Eigenschappen'. Stel in het tab-blad 'Lettertype' de keuze 'Lucida Console' in en zet de grootte op 18 of 20 punten. Als u op 'OK' klikt, kies dan de optie 'Eigenschappen opslaan voor volgende vensters met dezelfde naam' zodat de instellingen ook bewaard blijven.
N.B. vanaf 'Aanvulling 14' kunt u de venstergrootte binnen PRO-GEN eenvoudig aanpassen via Instellingen wijzigen, Venstergrootte aanpassen.